Bli medlem →

Inklu-basket

Vi fortsetter Inklubasket-prosjektet på skolene i vårt nedslagsområde høsten 2023. Våre BLNO-spillere og trenere leder aktiviteten som skal gi deltagerne følelsen av inkludering, trivsel, mestring og utvikling.