Bli medlem →

Saturday Night Live - 3X3-turnering

Én lørdag i måneden spilles det 3x3-turneringer i Frøya Arena. Turneringene vil tilby både lavterskel og øvet turnering – det spilles i klassene U13/U15/U17/U19.

Det rulleres hvilke klasser som spiller turnering hver gang, og grunnet smittevernsbestemmelser kan det være turneringene ikke er åpen for alle.

NB! Vi vil i tillegg arrangere U12-turnering som vil bli spilt som en mix-turnering (gutter/jenter) hvor det ikke telles score og alle får premie i henhold til NIF's barneidrettsbestemmelser. I de andre klassene brukes det ordinære 3x3-regler.

Satsingen vår til Ungt lederskap er støttet av Sparebanken Vest.