Bli medlem →

Ungt lederskap

17 spillere i alderen 14-25 år blir tilbudt trener-/lederutdanning gjennom NIF/NBBF-systemet. Deltakerne er primært ungdommer som har vokst opp i vårt nærområde og alle er medlemmer i Frøya Basket. De vil få jobb som trener eller assisterende trener i klubben for å kunne utvikle seg både faglig og menneskelig.

Klubben følger dem opp ved å sørge for at de får tilbakemeldinger på jobben de gjør som trenere. Prosjektet startet opp i oktober 2020 og vil vare til medio juni 2027.

Prosjektet er tenkt å vare over mange år, men med en rullering av deltakere i prosjektet.

Deltakerne vil også få muligheter til å delta på DST og vi vil se etter muligheter til å sende dem på coach clinics i Europa.

Satsingen vår til Ungt lederskap er støttet av Sparebanken Vest og BUFDIR.