Bli medlem →

Kontingent og lisensinformasjon

Kontingent

Alle medlemmer hos oss må betale kontingent. I tillegg til kontingenten må det betales treningsavgift. Faktura sendes ut på høsten. Kontingent og treningsavgift skal dekke løpende utgifter som påmelding til serie, dommere, trener, baller, is, tape o.l. For sesongen 21/22 gjelder følgende satser:

- Kontingent: Kr. 350,-

- Treningsavgift til og med 12 år: Kr. 800,-

- Treningsavgift U13-U17: Kr. 1.600,-

- Treningsavgift U19-U21: Kr. 1.800,-

- Treningsavgift senior: Kr. 2.300,-

- Treningsavgift lag ikke påmeldt serie: Kr. 1.000,-

- Nanobasket (født 2017-2018): Kr. 350,-

- Nanobasket (født 2015-2016): Kr. 800,-

Lisens

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslag, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift m.m. for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.
Lisens kommer i tillegg til klubbens kontingent og treningsavgift.

Trykk her for mer informasjon om linsens.