Bli medlem →

Jenteprosjektet

Frøya Basket har per nå få jentespillere i klubben. Dette er noe vi er svært opptatt av å endre ved å anskaffe gode kvinnelige trenere og gode forbilder for jenter. Vi vil skape en trygg arena hvor jentene, på sine premisser, kan få mulighet til å oppleve inkludering, trivsel, utvikling og mestring.

Satsingen vår til Jenteprosjektet er støttet av Sparebanken Vest.