Bli medlem →

Jenteprosjektet

Frøya Basket har i løpet av de siste 3 årene hatt en markant økning i antall jenter i klubben. Vi er tilfreds med veksten, men vi er ikke fornøyd ennå. Arbeidet med å sørge for at vi får en jenteside med lag i alle aldersklasser fortsetter og en viktig brikke i dette arbeidet er å anskaffe gode kvinnelige trenere og gode forbilder for jenter. Vi vil skape en trygg arena hvor jentene, på sine premisser, kan få mulighet til å oppleve inkludering, trivsel, utvikling og mestring.

Satsingen vår til Jenteprosjektet er støttet av Sparebanken Vest, Bufdir og Grieg Foundation.