Bli medlem →

Dr. Dish

Sommeren 2020 gikk Frøya basjet til innkjøp av returmaskinen, Dr. Dish. Dette er en maskin som effektiviserer skuddtreningen betydelig.


Dr. Dish består av et justerbart nett som fanger opp baller etter skuddforsøk. Etter dette ruller ballene ned i et fjæringssystem som skyter ballen til den utvalgte posisjon. Dr. Dish kan sentre ballen ut til ni forskjellige posisjoner med fem forskjellige styrker på pasningene. Maskinen kan også telle antall skudd, antall treff, treffprosent og regulere tid mellom pasninger.


Dr. Dish var en stor investering for klubben. Derfor ser vi helst at det er våre eliteutøvere som bruker maskinen.