Bli medlem →

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Frøya Basket

11. april 2022, Bergen


Innkalling til årsmøte i Frøya Basket 27. april 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Frøya Basket.

Årsmøtet avholdes den 27. april 2022 klokken 1800 i Frøya Arena, Øvre Fyllingsveien 73.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. april til post@froyabasket.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Dokumentene kan hentes i Frøya Arena etter avtale med Baard Stoller.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frøya Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frøya Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret